Bucureștiul meu, Date, locuri și fapte, Guvernanță urbană și teritorială

Cînd un chirurg face legea… aceasta nu este neaparat de folos şi bine scrisă!

…Dar a irosit mult timp şi mulţi bani pentru a fi promovată…

Actul normativ la care fac referire este L.554-2003 “Legea privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi al altor localităţi”, una dintre cele mai prost scrise, redundantă şi în dezacord cu tehnica legislative şi normele existente în materie. Textul legii este următorul:

“Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. Înscrierea sau aplicarea pe ziduri, pe faţadele imobilelor proprietate publică sau privată, pe monumente istorice şi de arhitectură sau pe orice alt tip de construcţii a inscripţiilor neautorizate, prin utilizarea de vopsele, sprayuri şi alte asemenea materiale care murdăresc sau produc deteriorarea ori distrugerea bunurilor în cauză, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5 milioane lei la 25 milioane lei.
Art. 2. Persoanele sancţionate contravenţional pentru faptele prevăzute la art. 1 au şi obligaţia de a suporta cheltuielile pentru refacerea aspectului estetic al bunului în cauză, a căror contravaloare se achită în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, potrivit documentelor emise de prestatorii de servicii autorizaţi.
Art. 3. În cazul în care faptele sunt săvârşite de minori, amenda contravenţională şi cheltuielile prevăzute la art. 2 sunt suportate de către părinţii sau tutorii acestora.
Art. 4. (1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul împuternicit de la consiliile locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de către organele de poliţie.
(2)Sumele încasate se constituie venit la bugetul autorităţii locale pe teritoriul căreia s-a comis contravenţia.
Art. 5. Dispoziţiile referitoare la contravenţiile din prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 915 din data de 20 decembrie 2003”

Iniţiatorul legii a fost chirurgul Ioan Pop de Popa (PUR / PSD). Necunoaşterea cadrului normativ în materie şi lipsa de experienţă în tehnică legislativă, a făcut ca iniţiativa sa să fie total inutilă. Titlul nu are mai nimic în comun cu textul legii! Expunerea de motive este o poveste de spus la piaţă, nu în plenul Parlamentului! Între buna-credinţă şi actul de legiferare…o distanţă destul de mare!

Expunerea de motive este la fel de scurtă:

Menţinerea în limite normale a relaţiei omului cu mediul ambiant impune, în mod obligatoriu, o intervenţie promptă asupra comportamentului anticetăţenesc. Cetăţenii capitalei tot mai des se întreabă: „ oare nu există leac pentru răufăcătorii care alterează, cu bună ştiinţă, aspectul estetic al Bucureştiului şi al altor localităţi?” Este vorba despre persoane, până în present neidentificate, care murdăresc cu vopsea, „Graffiti”, pereţii caselor, zidurile proaspăt vopsite, staţiile şi gurile de metrou, zidurile interioare ale unor instituţii, locuinţe private, magazine, rulouri, statui. Toate acestea sunt poluate cu tot felul de însemne multicolore, lozinci, texte neinteligibile, în alte limbi etc. Per global apare aspectul dezolant şi dizgraţios al oraşului vandalizat intenţionat, de cei cărora le lipsesc educaţia şi bunul simţ. Nu în acest fel putem intra în Europa, imitând şi tolerând deprinderile proaste de aiurea.
În plină ofensivă se află cei ce produc mizerie. Nu trebuie lăsat loc inversării valorilor. Cel ce nu respectă regulile societăţii civile şi sfidează bunul simţ, este încurajat, în loc să fie intimidat şi educat. Este stimulat şi transformat în exemplu, din ale cărei consecinţe decurg proliferarea faptelor nedemne trăirii în capitala României sau alte localităţi.

Deşi punctul de vedere al Guvernului Năstase a fost negativ, argumentele fiind legate de faptul că exista cadrul legal de pedepsire a persoanelor care se făceau vinovate de săvîrşirea faptelor viyate de propunerea legislativă, că în procesul de legiferare trebuie evitată instituirea aceloraşi reglementări în două sau mai multe acte normative etc. … proiectul de lege a trecut de Parlament!

Domnul senator Ioan Pop de Popa, a parazitat Parlamantul doar un singur mandat (timp în care a schimbat PUR cu PSD). Apoi aura sa de mare specialist, numai bună de exploatat electoral, pălise… Imaginea sa nu mai folosea nimănui! Iniţiativele sale legislative, de asemenea…

A părăsit Parlamentul Romîniei în 2004, dar nu înainte de a participa la elaborarea proiectului de lege întitulat Legea de organizare și funcționare a Academiei de Științe Medicale din România (lege publicată în Monitorul Oficial, partea I, 605/06.07.2004), care prevedea la propunerea sa ca preşedinte a comisiei de mediere, între altele dreptul de folosire a titlului de academician și o indemnizație lunară. Legea a fost aprobată în unanimitate de cele două camere ale parlamentului. (Pentru detalii, vezi și romanul memorialistic Ion Pop de Popa, Dulce și amar, 2005, ISBN 973-596-287-X, p. 93-100.; Sursa: Wikipedia)

Istoria are darul de a se repeta…