Date, locuri și fapte, Guvernanță urbană și teritorială

Podul de la Vadu-Pașii – o cronologie a un proiect lipsit de mize personale și “fierbinte” judiciar la nivelul conducerii CJ Buzău !! (II)

Administrația se face prin acte de administrație: decizii, finanțări, clarificare de responsabilități între nivelurile administrativ-teritoriale, asumare de responsabilități de către instituții și persoane ce ocupă funcții publice, comunicare și transparență!

Din păcate, aceste elemente fundamentale nu se aplică în relația dintre instituții, autorități și cetățeni când este vorba despre repararea podului nostru. Autoritățile publice județene și centrale, deși au primit solicitări oficiale din partea Primăriei com.Vadu Pașii nu au răspuns, încălcând astfel legea! Dar nu le pasă!

Mai jos aveți o scurtă cronologie a (ne)realizării obiectivului de investiții “ Refacere Pod  peste Râul Buzău – satul /extravilan comuna Vadu Pașii” (finanțat în 2013 de Guvernul Românie cu 32,8 mil.lei). Nu se face nimic pentru că Președintele CJ nu vrea!  Motivul invocat de dânsul cu privire la neavizarea proiectului de către Ministerul Culturii este fals!

Citiți și vă minunați! Apoi, vă rog să votați informați …. Dați-le un semn că trebuie să țină cont de opiniile dvs!și mai ales că trebuie să își facă treaba! Culegem luni rezultatele…

Comuna Vadu Pașii este singura unitate administrativ-teritorială din România pe teritoriul căreia se găsesc două poduri realizate după planurile și cu participarea ing.Anghel Saligny (podul de la Gura Câlnăului – traversat de drumul național E85; podul de la Vadu Pașii – inițial pod feroviar, traversat în prezent de DC 15, înscris în Lista Monumentelor Istorice sub indicativul BZ-II-m-B-02312). Cu toate această aparentă conectare la rețelele naționale și județene rutiere, comuna Vadu Pașii, precum și comunele Săgeata și Robeasca aflate în vecinătate, sunt relativ izolate în raport cu Municipiul Buzău aflat în vecinătate din cauza scoaterii din circulație a podului de la Vadu Pașii.

 Cronologie de fapte și (in)acțiuni:

1990 – după cutremurul dinn acest an, ca măsură de protecție, a fost limitat accesul vehiculelor de peste 3,5 t peste pod.

2005 – după viiturile puternice care au determinat și distrugerea unui segment al podului rutier de la Mărăcineni, jud.Buzău, s-a considerat ca fiind agravată starea tehnică a podului de la Vadu Pașii, acestat fiind practic scos din funcțiune, considerându-se că elemenetele care alcătuiesc infrastructura și suprastructura nu mai prezintă garanție pentru traficul rutier. De atunci, podul este utilizat doar în regim pietonal.

2013, aprilie – prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, Guvernul României alocă prin Programul Național de Dezvoltare Locală suma de 32.847.589,54 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “ Refacere Pod  peste Râul Buzău – satul /extravilan comuna Vadu Pașii”. În 23.04.2013 se emite Avizul (cu condiţia avizarii solutiei de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice) al Comitetului Tehnico-Economic al Consiliului Judeţean (Aviz nr.4800-23.04.2013) prin care se propune soluţia tehnico-economică pentru repararea podului (Presedinte CTE Cristinel Romanescu). Acest aviz va deveni Anexa la Hotararea CJBuzau nr. 253 /2014.

2014, noiembrie – prin Hotărîrea Consiliului Judeţean Buzău nr. 253/ 7.11.2014 se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi cofinanţării obiectivului “Refacere Pod  peste Râul Buzău, comuna Vadu Pașii”. Semnează – Preşedintre al CJ Buzău, Marian-Cristinel Bâgiu. Valoare aprobată a proiectului  = 46,3 mil.lei;  durată execuţie = 30 luni (…adică trebuie terminată repararea în mai 2017 ) (vezi document pe site-ul CJ Buzău)

2015, iunie – pentru executarea obiectivului de investiții au fost selectați antreprenorii: SC INTEGRAL SA, SC MAGENTA CONSTRUCTII&INFRASTRUCTURA SRL și SC PRIMACONS GROUP SRL, iar proiectarea urma a fi realizată de SC PRIMACONS GROUP SRL și SC Search Corporation SRL. (nu deținem deocamdată informații despre procedurile de achiziții ale acestui obiectiv de investiții).

2015, iulie – Consiliul Județean Buzău, solicită avizul Primăriei Com.Vadu Pașii pentru refacerea podului prin investiția menționată. Proiectul Tehnic propune o soluție tehnică prin care se păstrează substanța istorică și aspectului infrastructurii existente. Avizul favorabil, semnat de primarul Virgil SUDITU, este transmis în termen către CJ Buzău.

2015-2016  – Președintele CJ Buzău, dl. Emanoil NEAGU afirmă într-o serie de articole de presă că obiectivul de investiții “ Refacere Pod  peste Râul Buzău – satul /extravilan comuna Vadu Pașii” nu poate fi demarat deoarece Ministerul Culturii nu dă avizul de specialitate. Nicio informației oficială, pe cale administrativă, nu este pusă la dispoziție autorităților și presei pentru a certifica afirmațiile făcute.

2016, iulie – Primăria com.Vadu Pașii, sub semnătura primarului Gheorghe FIRON, în absența oricăror informații din partea CJ Buzău (proprietar al podului de peste râul Buzău), transmite o serie de adrese oficiale către :

  • Ministerul Culturii, cărui i s-a cerut să informeze dacă a fost soliciat să avizeze documentația tehnică menționată și dacă avizul dvs. a fost unul negativ sau pozitiv;
  • Consiliul Județean Buzău, cărui i s-au cerut următoarele informații: 1) Stadiul avizării proiectului “Refacere Pod peste Râul Buzău – satul Vadu Pașii extravilan, comuna Vadu Pașii”; 2) Calendarul previzionat de implementare a proiectului de refacere pod, incluzând data estimată a începerii lucrărilor și durata proiectului; 3) Confirmarea faptului că este privilegiată în continuare opțiunea ca podul existent să fie reparat în conformitate cu soluția propusă în Proiectul Tehnic elaborat de SC Search Corporation SRL – subproeictant de specialitate în cadrul proiectului, respectiv că ați inițiat un nou proiect de construcție a unui nou pod în vecinătatea celui existent (caz în care vă rugăm să ne transmiteți informații detaliate cu privire la proiect, perioada estimată a începerii lucrărilor și durata estimată a acestora).
  • Ministerul Transporturilor – căruia i s-a cerut răspuns la următoarele întrebări: 1) Podul rutier de la Vadu Pașii, pod cu semnificației strategică dovedită în timp, este unul dintre obiectivele prioritare, pentru a fi reabilitat în vederea exploatării sale, în cadrul master Planului General de Transport? 2) Reabilitarea podului rutier prin implementarea proiectului “Refacere Pod peste Râul Buzău – satul Vadu Pașii extravilan, comuna Vadu Pașii” poate beneficia de finanțări din fonduri europene prin POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare ?

2016, august-nov  – niciuna dintre instituțiile solicitate nu au răspuns în termenul impus de lege la solicitările Primăriei com.Vadu Pașii. În stil național, pentru a obține răspunsurile pe care autoritățile ar fi trebuit să le ofere de multă vreme, am apelat la “sursele” mele din instituții :

  • sursa din Ministerul Culturii mi-a spus că nu a fost solicitat avizul la București, iar cf.legislației acest aviz ar trebui să fie dat de către Direcția Judeteană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural-Național Buzău. Sursa a vorbit la DJCCPCN-Bz, ca a confirmat că a fost solicitat în 2015 avizul lor, ca ei au pus condiții tehnice și au cerut detalii despre maniera în care se face renovarea podului monument istoric, dar că CJ Bz nu a mai revenit cu completarile solicitate pentru a obține avizul! Am cerut ajutorul prietenilor de la România Curată, care u acerut exact aceleași informații în baza Legii 544 transparență și informare publică, dar nici așa nu au răspuns! La insistențele reprezentantului Primăriei Vadu-Pașii, directorul a spus că nu va răspunde cererilor decât după alegeri… deci nu vorbim de acte de administrație, ci de polică, politică și iar politică de proastă factură! …
  • Sursa din Ministerul Transporturilor mi-a spus ca nu se poate finața podul din POIM (ca se face alt pod pe Drumul Expres “Drumul Siretului” …cel mai devreme in 2021) și că renovarea podului se poate face doar cu bani din bugetul de stat!
  • Sursa din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (instituție are gestionează Programul Național de Dezvoltare Locală) spune că finanțarea are termen 2018, dar că ar putea fi prelungite decontarile până în 2020! Deci ar mai fi 3 ani în care se poate repara podul!…
  • Alte surse spun că de fapt presedintele Neagu nu vrea să facă nimic pentru a debloca situația proiectului și a demara lucrările de reparare a podului, deoarece au fost probleme la procedura de achiziție (…milioane multe în plus…), fapt care a băgat pe fir DNA Ploiești. Și pentru a nu tulbura apele și a nu atrage atenția asupra echipei coordonatoare din CJ de la momentul derulării procedurii de achiziție (…prieteni politici, împrăștiați “cap de listă” pe la alte partide de azi…), actualul președinte tergiversează începerea lucrărilor !

Orice discuție despre pod ar trebui să plece de la aceste adevăruri: nu este vorba nici de lipsă finanțare, nici de lipsă avize, ci de prietenii politice, protecție de parteneri politico-comerciali și lipsă de voință a unui decident politic (Președintelui CJ Buzău, în această speță) de a demara lucrările de reparație a podului de la Vadu Pașii!

Votați informați, votați înțelept! Dați-le un semn că vă pasă și că știți!…Să auzim numai de bine!