Bucureștiul meu, Date, locuri și fapte, Guvernanță urbană și teritorială, Locuire în România

Realitatea planificării urbane la 27 de ani după 27 decembrie 1989….

În 27 decembrie 1989 era publicat Decretul-lege nr.1 / 1989 prin care Consiliul Frontului Salvarii Nationale a decretat abrogarea a 13 legi, decrete si alte acte normative emise de fostul regim dictatorial, “acte normative cu un profund caracter nedrept şi contrare intereselor poporului român”, dintre care 3 acte normative aveau legatură cu domiciliul şi planificarea (sistematizarea) urbană şi teritorială :
– Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale;
– Decretul nr.56/1978 privind organizarea Comisiei centrale de partid şi de stat pentru sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale şi a comisiilor locale de sistematizare.
– Decretul nr.68/1976 privind schimbarea domiciliului din alte localităţi în oraşe declarate potrivit legii oraşe mari.

Nu elogiez legislația din perioada comunistă, nu am de ce, doar semnalez că abrogarea a fost făcută fără ca în locul mecanismelor șterse să se fi pus în loc ceva coerent și adaptat ! Iar situația a durat 10 ani (L.350/2001)!
Iar ce s-a pus în loc este “ordinar” (din punct de vedere al ierarhiei constituționale, deci mai slabe decât legile “organice”), în cele mai multe cazuri au un ambiguu și necoordonat caracter “strategic” (planuri și documentații necorelate, greoi de realizat și aplicat, dintre care multe sunt deja perimate tehnic în ziua în care sunt în sfârșit aprobate…), lipsit de instrumente operaționale puterice, cu posibilitatea de a fi facil derogate “legal” (cu o reducere a acestei posibilități după 2011) chiar de a doua zi după aprobare ! …

După 27 de ani, avem terenuri nefolosite și ruine de clădiri abandonate din perioada comunistă, ruine de fabrici demolate etc., chiar și în zonele centrale ale orașelor, deoarece legislația (a planificării, a proprietății, a parteneriatului public-privat etc.) nu permite/nu impune/nu încurajează valorificarea acestora.
Iar aceasta este doar una dintre nereușitele sistemului de planificare urbană și teritorială din România!

PS: de dimineata am vazut un reportaj despre reconstrucția orașului Kobe dupa cutremurul din 2003! Cautati-l pe DigiWorld și vă minunați! Cât de departe este Japonia….